Αρχική Νέα & Ενδιαφέροντα Γνωρίζετε ότι.. Επικοινωνία

Gr En

ΑρχικήΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΦΕ Σεμινάρια Τεχνικής Κατάρτισης

Σεμινάρια Τεχνικής Κατάρτισης

Σεμινάρια Τεχνικής Κατάρτισης

 Tεχνική Κατάρτιση Level 1 

Διάρκεια 2 ημέρες

Ανάλυση του εξοπλισμού και των επιμέρους ανταλλακτικών.

Ανάλυση όλων των πιθανών προβλημάτων και οι λύσεις τους.

Σύνδεση και ρύθμιση εξοπλισμού.

Εξέταση: Θεωρητική.

                                                                    

 

Τεχνική Κατάρτιση Level 2

 Διάρκεια 4-5 μέρες.

Θεωρία: Ανάλυση και περιγραφή της λειτουργίας του εξοπλισμού.

Πρακτική: Γενικό σέρβις είτε σε μηχανή προς εκπαίδευση ή στην μηχανή του μαθητευόμενου. Έλεγχος προβλημάτων και καλής λειτουργίας.

Εξέταση: Θεωρητική.