Αρχική Νέα & Ενδιαφέροντα Γνωρίζετε ότι.. Επικοινωνία

Gr En

ΑρχικήΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΦΕ Ακαδημία Καφέ-Πληροφορίες

Ακαδημία Καφέ-Πληροφορίες

Ακαδημία Καφέ-Πληροφορίες

  Ατομικό Work Station για τον κάθε εκπαιδευόμενο.

 

Παροχή εγχειριδίων με την ύλη των Σεμιναρίων.

 

Εξετάσεις και Βαθμολόγηση.

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

 

Το σύστημα εκπαίδευσης βασίζεται στην πολυετή εμπειρία του ιδρυτή της Εταιρείας Παναγιώτη Νίκα. Η θεωρία πραγματοποιείται με οπτικοακουστικά μέσα και η εξάσκηση σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις που θα αναγκαστεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευόμενος στην έξοδό του στην αγορά εργασίας.

Η δομή της διδασκαλίας βοηθά τον εκπαιδευόμενο στην πλήρη κατανόηση της δομής των ροφημάτων καθιστώντας τον ικανό τόσο να προτείνει στον καταναλωτή επιλογές καφέ-ροφημάτων όσο και να του εξηγήσει τα θετικά ή τα αρνητικά της επιλογής του. Τόσο η διδακτέα ύλη όσο και η μεγάλη διάρκεια πρακτικής άσκησης βοηθούν τους μαθητευόμενους να μυηθούν στα μυστικά του καφέ ή να τελειοποιήσουν την παραγωγή τους.  Η ύπαρξη πραγματικών συνθηκών εργασίας (simulation) βοηθά των εκπαιδευόμενο να προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.